W ramach psychoterapii dzieci i młodzieży (do lat 18) zajmujemy się takimi problemami, jak zaburzenia nastroju, trudności adaptacyjne w szkole, zaburzenia zachowania, problemy w relacjach społecznych. Często w takich sytuacjach potrzebna jest fachowa pomoc psychologa lub pedagoga, który pomoże dziecku zrozumieć podłoże problemów, a rodzicom wskaże odpowiedni sposób współpracy czy działań.

Terapia rodzin jest pomocna w zrozumieniu kontekstu problemów, które często widoczne są u jednego z jej członków ale dotyczą całej rodziny. Kiedy dziecko zachowuje się w sposób niezgodny z przyjętymi normami, zasadami a rodzice nie mogą znaleźć sposobu na zaradzenie takiej sytuacji, wtedy problem staje się problemem całej rodziny i wpływa na każdego członka rodziny z osobna i na system rodzinny jako całość. Praca z całą rodziną pozwala dotrzeć do źródeł problemów, nazwać je i pomóc im zaradzić.

Terapia par/małżeństw jest formą pomocy w sytuacji kryzysowej, kiedy trudności w relacjach zaczynają przeszkadzać w przeżywaniu satysfakcji i radości jednemu lub obojgu partnerom i wspólnie decydują się na zmiany. W trakcie psychoterapii można dokonać zmian związanych z komunikacją, zachowaniem, okazywaniem i odczytywaniem emocji

Prowadzimy psychoterapię małżeństw i par hetero i homoseksualnych.

Psychoterapia osób dorosłych pozwala rozpoznać, zdiagnozować i leczyć problemy związane ze zdrowiem psychicznym, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają funkcjonowanie i prowadzą do wycofania się z życia, osamotnienia, izolacji, a często są podłożem do myśli i tendencji samobójczych. Depresja i zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe zwane nerwicami, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, zaburzenia związane z jedzeniem, nadużywaniem alkoholu, leków lub innych środków psychoaktywnych oraz obsesyjno- kompulsyjne „ucieczki” w zakupy, hazard, internet, sprzątanie, seks lub niesatysfakcjonujące związki, to tylko część problemów, z jakimi borykają się osoby cierpiące z powodu nieumiejętności znalezienia właściwej drogi. Psychoterapia może być dobrym drogowskazem.

  • Psychoterapia Indywidualna
  • Psychoterapia grupowa
  • Terapia rodzin/par
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Konsultacje psychologiczne
  • Konsultacje psychiatryczne
  • Diagnoza i leczenie uzależnień

Cennik

Psychoterapia indywidualna 80 zł – 100 zł
Psychoterapia rodzin/par 120 zł – 150 zł